05/03/2023 – Kerja-kerja rutin R03 di laluan D23 Cabang 4 / Kg. Jambu / Meranti. Lokasi terlibat : KM4.28