06/02/2023 : Laporan kerja rutin R03 di laluan D203 Jalan Industri jajahan Jeli. Lokasi terlibat sepanjang KM 0.50 hingga KM 1.33.