1/3/2023 (Rabu) – Kerja-kerja rutin R03 di laluan D176 Terbok, Kelaboran, Belukar di Jajahan Tumpat. Lokasi terlibat : KM2.0