21/02/2023 : Laporan kerja rutin R05/R07 di laluah D239 Jalan Bndar Gua Musang ke RPT Sg Terah. Lokasi : KM2.55-KM3.45