Kerja Berkala Pavemen & Bukan Pavemen

Penyelenggaraan Berkala Pavemen adalah meliputi kerja-kerja membaikpulih lapisan permukaan jalan seperti:-

  • Resurfacing
  • Mill and Pave
  • Partial Reconstruction
  • Reconstruction


PenyelenggaraanBerkalaBukanPavemen adalah meliputi kerja-kerja membaiki, membaikpulih, menganti dan memasang baru semua item bukan pavemen di dalam Rizab Jalan (ROW) seperti berikut:-

  • Kerja-kerja membina baru longkang konkrit
  • Kerja-kerja memasang baru parabot jalan termasuk papan tanda
  • Kerja-kerja membaikpulih pulih struktur dan cerun