Kerja Penyelenggaraan Rutin

Penyelenggaraan rutin melibatkan menapalan lubang jalan dan mengedap keretakan permukaan jalan (R01), penyelenggaraan bahu jalan (R02), memotong rumput (R03), mencuci perabot jalan (R04), peyelenggaraan pembentung dan jambatan (R05) dan mencuci longkang (R07).