LAMAN UTAMA

VISI


Menjadi sebuah syarikat yang terkemuka di dalam menyediakan
perkhidmatan pembinaan, penyelenggaraan dan pembaikan
jalanraya di Malaysia khususnya di negeri Kelantan.


MISI


Menjadi syarikat yang terbaik dalam memberikan perkhidmatan
yang profesional, efisien dan efektif dengan memastikan
kakitangan bekerja dalam keadaan yang selamat dan selesa
untuk memenuhi keperluan tugasan.


 


PELANGGAN: Memenuhi kehendak pelanggan melalui pembinaan, penyelenggaraan dan
pembaikan jalanraya dengan mengikuti spesifikasi yang telah ditetapkan di samping menerapkan langkah-langkah keselamatan di tapak kerja.


PEKERJA: Menjadikan STSB sebagai sebuah platform latihan asas untuk menambah
ilmu dan pengalaman serta tambahan nilai ke arah pekerja yang lebih
beretika dan profesional.


TEKNOLOGI: Menggalak dan mengaplikasikan penggunaan teknologi yang terbaru
dalam persekitaran hijau yang mesra alam.


MASYARAKAT: Sentiasa menilai tugasan kami, mengiktiraf dan memberi tindakbalas segera
demi memastikan keselesaan dan keselamatan pengguna jalanraya diutamakan.


KESELAMATAN & KESIHATAN: Mendidik dan mendisiplinkan semua pekerja serta Sub-Kontraktor agar
sentiasa berada di dalam keadaan bersedia dan selamat dengan mematuhi
etika dan undang-undang kerja di tapak kerja.